In 2011 besliste de Vlaamse Overheid mensen zonder wettig verblijf in België uit te sluiten van onderwijs. De Vlaamse meerderheid verdedigde deze maatregel met het argument dat de Vlaamse bevoegdheden (zoals Onderwijs en Integratie) het federale beleid (inzake migratie) niet mogen onderuit halen. Na een klacht van vzw Samenlevingsopbouw Brussel, vzw Liga Voor De Mensenrechten en vakbondscentrale LBC-NVK, bevestigde het Grondwettelijk Hof het beleid van de Vlaamse Overheid.

Voor de Vlaams-Socialistische Beweging is deze beleidskeuze van de Vlaamse Overheid onaanvaardbaar. Het betreft hier voornamelijk cursussen Nederlands. De V-SB is van oordeel dat cursussen Nederlands steeds een meerwaarde betekenen voor de sociale samenhang in onze Vlaamse samenleving, los van het wettelijk statuut van de betrokken mensen. Ook is het onaanvaardbaar dat de Vlaamse Overheid haar bevoegdheden (zoals Onderwijs) ondergeschikt maakt aan de federale.

De V-SB eist daarom:

1. dat de Vlaamse Overheid de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf op gebied van onderwijs onmiddellijk schrapt;

2. dat de Vlaamse Overheid haar autonomie ten volle gebruikt, ook als zij hiermee het beleid van de Belgische overheid onderuit haalt