Overmorgen trekken we weer met z'n allen naar de stembus, niet alleen voor het nationale en het Europese niveau, maar ook voor het Belgische. Dit zal dus ook de samenstelling van een nieuwe federale regering bepalen, die zich zal buigen over de mogelijke aankoop van een reeks nieuwe gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de huidige F16's. Ten tijde van volle economische crisis, waar nochtans alle Europese regeringen de klok rond de riedel van de besparingen ten gehore geven, zou de Belgische regering dan toch bereid zijn hier 6 miljard euro aan uit te geven.

Dit zijn 6 miljard euro belastinggeld die dus niet zouden kunnen worden uitgegeven aan nuttigere zaken, zoals bv. onderwijs, stimulering van de Vlaamse werkgelegenheid, het leefmilieu of - waarom niet? - de economische heropleving van Wallonië. We verwijzen hierbij naar het idee van een Vlaams Marshallplan voor Wallonië, zoals voor het eerst geopperd door de flamingantische marxist Antoon Roosens (1929-2003): in plaats van de inefficiënte Belgische pseudo-solidariteit zou Vlaanderen investeringskredieten kunnen leveren aan Wallonië, via een onderhandelde en internationaal bindende conventie. Zelfs binnen de huidige Belgische constructie is dit in principe mogelijk, maar het lijkt logischer deze middelen rechtstreeks van Vlaanderen naar Wallonië te laten verlopen, na eerst de federale staat van deze 'last' te hebben bevrijd . België zou immers in die context iedere waarde verliezen voor Wallonië.

Ondanks alle retoriek van met name de Waalse regering, is de economische achterstand van Wallonië t.o.v. Vlaanderen de afgelopen vijftien jaar bijna intact gebleven. Ongetwijfeld zal zes miljard te weinig zijn om voor een definitieve ommeslag te zorgen - maar iedere cent kan zijn nut bewijzen. Een nut dat ook Vlaanderen treft, want er valt weinig heil te verwachten van een verarmde buur - een buur die verarmd is, niet door luiheid of een te weinig ondernemersgezind klimaat, zoals sommigen wel durven te beweren, maar net doordat het Belgische industriële kapitaal, na het eerst anderhalve eeuw te hebben leeggeroofd, het vervolgens als een baksteen heeft laten vallen. Laat Vlaanderen de betere zijn van België!