Naar aanleiding van de Vlaamse Nationale Feestdag verspreidt de Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) de volgende boodschap: 

 

De V-SB ijvert voor een soevereine Vlaamse Republiek waarvan de structuren en het beleid ten dienste staan van alle inwoners van Vlaanderen, ongeacht hun persoonlijke kenmerken.Tegelijkertijd streeft de V-SB naar samenwerking en solidariteit met andere naties en op de eerste plaats met Wallonië. Voor België is daarin geen plaats meer. 

We moeten opboksen tegen de kunstmatige zwart-witconflicten. Vlamingen en Walen, autochtonen en allochtonen, werkenden en werklozen, gezonden en zieken... worden tegen elkaar opgezet en krijgen om beurten een veeg uit de pan. Vlaanderen wordt steevast zelfgenoegzaamheid en onverdraagzaamheid verweten. België zou dan het antoniem zijn: open, tolerant, meertalig...Iedereen weet dat roddel een sterk wapen is: hoe meer de roddel herhaald en verspreid geraakt, hoe steviger die wordt. Zelfs zodanig dat daaruit stereotypen ontstaan. 

De Vlaams-Socialistische Beweging laakt de manipulatie van het volk. De Belgische staat werd gecreëerd en wordt in leven gehouden door een machtsgeile elite die deel uitmaakt van het mondiale grootkapitaal. Met deze staat die ten dienste staat van ondemocratische supranationale instellingen in functie van de neo-liberale ideologie, is een andere samenleving niet mogelijk. Staatshervormingen worden gebruikt om deze Belgische parasietstaat te laten overleven. Brussel, misbruikt als belgicistische proeftuin, snakt naar adem. 

De V-SB roept op om in het verzet te komen tegen België. Als Waals en Vlaams volk moeten we onze respectievelijke soevereiniteit herstellen door structuren op te bouwen ten dienste van heel de bevolking zonder enig onderscheid op basis van persoonlijke kenmerken. 

Daarom strijdt de Vlaams-Socialistische Beweging voor een Vlaamse Republiek, voor het herstel en versterking van de sociale rechten en voor solidariteit onder naties. 

 

Vlaams-Socialistische Beweging

11 juli 2009