Het Europees Defensiefonds werd door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in 2016 voorgesteld en in 2017 opgericht. Het fonds wordt bijgestaan door een adviesraad, de zogenaamde Group of Personalities (GoP) die reeds in 2015 werd opgericht. Deze GoP geeft zowel inhoudelijk advies over het EU-veiligheids- en defensiebeleid als over de vorm en grootte van het zogenaamd "defensiefonds". De samenstelling van deze GoP werd lang geheim gehouden. Nu blijkt dat negen van de zestien leden van de GoP vertegenwoordigers zijn van de wapenindustrie.

Er is geen enkele vertegenwoordiger van de academische wereld, van vredesorganisaties of van andere middenveldorganisaties in aanwezig. Veel aanbevelingen van deze GoP worden omgezet in concrete (financiële) voorzieningen. Daarmee ontpopt de GoP zich de facto tot een lobby van de wapenindustrie en het Europees Defensiefonds tot een subsidiekanaal voor de wapenindustrie in plaats van een beleidsinstrument voor vrede en ontwikkeling. Daarmee is nogmaals aangetoond waarvoor de Europese Unie echt is opgericht: een coördinatie-instrument van het Europese imperialisme, zowel economisch als militair.