Gedurende enige dagen is de onrust in Tibet gestegen, waarbij reeds tientallen doden gevallen zijn. De protesten vormen een nieuwe episode in het verzet van het Tibetaanse volk tegen de aanwezigheid van de Chinese staat - een aanwezigheid die nu reeds bijna 60 jaar geleden (her)begon. Gedurende die periode werd, ondanks alle socialistische retoriek, het zelfbeschikkingsrecht van het Tibetaanse volk straalweg genegeerd, en iedere poging om dat recht te affirmeren gewelddadig onderdrukt.

Maar wat doet het Belgische en Vlaamse beleid ondertussen? Louter omwille van de economische belangen worden de deuren voor de Chinese "Volks"republiek wagenwijd geopend. Als het eventjes kan, sturen we zelfs een prins, in de ongetwijfeld ijdele hoop dat de Chinezen daarvan onder de indruk zijn. De belangen van enkele kapitalisten primeren duidelijk op de mensenrechten en het recht op zelfbeschikking.

De Vlaams-Socialistische Beweging is solidair met het Tibetaanse volk in zijn strijd tegen onderdrukking, en roept de Vlaamse regering op om de schending van de mensenrechten door de Chinese staat in Tibet, en in het bijzonder het recht op vrije meningsuiting, resoluut te veroordelen.