De nieuwe minister van migratie- en asielbeleid, Annemie Turtelboom (Open VLD), is een fervente voorstander van economische immigratie.  In het Vlaamse partijlandschap staat ze met haar standpunt alvast niet alleen.  Economische immigratie - door voorstanders graag ‘slimme immigratie’ genoemd - wordt dezer dagen gepromoot als een economisch wondermiddel, zeg maar een energiedrankje waarmee we op de dansvloer van de vrije markt overeind blijven.

‘Slimme immigratie’ wordt geen probleem, zo luidt het, maar een bron van inkomsten.  In een nota van de minister werd geconcludeerd dat elk werkend migrantengezin de schatkist 23.000 euro rijker zal maken.  Maar het aantrekken van nieuwe gastarbeiders is er natuurlijk in de eerste plaats voor onze economie, waar steeds meer vacatures niet ingevuld raken.  Vers bloed zal bovendien de ‘kwalitatieve gebreken’ van onze economie corrigeren: een gebrek aan ondernemerschap, zwakke innovatie en tanende productiviteitsgroei.  Tot slot zullen de buitenlandse werknemers de sociale zekerheid staande houden met de vergrijzing van onze samenleving.

Bij al dat moois plaatst moeten grote vraagtekens worden geplaatst.  Het staat immers al bij voorbaat vast dat de goedkope gastarbeiders erg lucratief zullen zijn voor de werkgevers.  Door het aantrekken van goedkope werkkrachten wordt er concurrentie gecreëerd op onze arbeidsmarkt waardoor in sommige sectoren de lonen nu al dermate gezakt zijn dat Vlaamse werknemers uit de boot vallen.  Gaan we door het nieuwe migratiebeleid niet onze sociale onderklasse verwaarlozen?  Gaat er nog energie worden gestoken in onze eigen werklozen (allochtoon of niet) als er goedkopere en betere arbeiders uit het buitenland kunnen worden aangetrokken?  Ik is er allerminst gerust in!  Anderzijds kan het niet dat België geschoolde arbeidskrachten gaat weghalen uit ontwikkelingslanden waar zij juist zo nodig zijn.  Het voorbeeld van Afrikaans verplegend personeel in het Westen toont waar ‘slimme immigratie’ toe leidt.
De argumentatie die minister Turtelboom aanhaalt is heel zwak.  Demografen hebben het fabeltje van de immigrant en de vergrijzing al onderuit gehaald, maar blijkbaar klinkt het te goed om een sociale afbraakpolitiek te verdoezelen.  De ‘kwalitatieve gebreken’ van onze economie wijzen op een fundamentele crisis van ons economisch systeem en die los je niet op door buitenlandse loonslaven aan te trekken.  In de kosten-batenanalyse van de minister zijn er langs de kostenkant verschillende posten vergeten: samenlevingsproblemen, werkloosheid, ...

 

Vlaanderen moet afzien van economische immigratie omdat het algemeen belang hier niet mee gediend is.  Het zet de poort wijd open voor sociale uitbuiting en gewone Vlaming en de ‘slimme’ immigrant verliezen erbij.