De Fries Jitse Akse werd op 13 januari jongstleden in Arnhem gearresteerd door de Nederlandse politie. Na verhoor werd hij terug vrijgelaten maar zijn paspoort is in beslag genomen en hij moet zich wekelijks melden bij de politie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het hem kan vervolgen wegens moord. Zijn misdaad: de ex-beroepsmilitair van het Nederlandse leger vocht in de loop van 2015 in de internationale brigade 'de Leeuwen van Rojava' aan de zijde van de Volksverdedigingseenheden (YPG) van Rojava/Zuidwest-Koerdistan en heeft in een aantal interviews te kennen gegeven dat hij als scherpschutter ISIS-terroristen heeft gedood.

Juristen in Nederland zijn verdeeld over de vraag of Jitse Akse aka 'Berxwedan Shengal', vervolgd kan worden in Nederland. Allemaal geven ze toe dat het niet gemakkelijk zal zijn voor het Openbaar Ministerie om daadwerkelijk te bewijzen dat Berxwedan Shengal iemand gedood heeft. Hoogleraar internationaal strafrecht Göran Sluiter stelt dat er geen grondslag is om iemand te vervolgen die zich aangesloten heeft bij "een bevriende erkende strijdende partij", ook al gaat het om "een niet-internationaal gewapend conflict". Vraag is natuurlijk of het Nederlandse regime de YPG beschouwt als "een bevriende partij". Het geval Jitse Akse is helaas geen alleenstaand geval: in Engeland is er de zaak van de jonge Koerdische vrouw Silhan Özçelik die veroordeeld werd voor "gedraging in voorbereiding tot het uitvoeren van de intentie om terroristische daden te bedrijven" omdat zij zich wou aansluiten bij de strijdkrachten van de Koerdische Nationale Bevrijdingsbeweging voor de verdediging van het stadje Kobanî.

In de Vlaamse media toetert de zelfverklaarde radicaliseringsexpert Bart Somers (Open VLD) dat we "in een democratie het monopolie van het geweld moeten over laten aan de overheid. Op nationaal vlak zijn dat de politie en het gerecht, op internationaal vlak is dat een taak voor defensie." (De Standaard, 19/1) Laten we dat eens aftoetsen aan de historische realiteit.

We herdenken dit jaar de honderdste verjaardag van de Paasopstand in 1916 in Ierland. Het Verenigd Koninkrijk was ook in die tijd al een burgerlijke democratie. Zonder deze opstand zou er geen Ierse republiek bestaan. Mogelijks was er jaren later een lang aanslepende burgeroorlog uitgebroken over het geheel van het Ierse eiland. Somers betreurt dus dat Ierse burgers naar de wapens gegrepen hebben en daarmee een kettingreactie in gang getrokken hebben die geleid heeft tot een Ierse Vrijstaat.

De Turkse staat is formeel een democratie. Zelfs Koerdische partijen kunnen nu deelnemen aan de verkiezingen. Dat belet niet dat er in de NAVO-lidstaat Turkije brutale onderdrukking is van de nationale rechten van miljoenen Koerden, dat er duizenden politieke gevangenen zijn, dat de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid er dagelijks geschonden worden, etc. Volgens Somers hebben de Koerden het recht niet om hiertegen gewapend in opstand te komen.

Palestina wordt bezet en gekoloniseerd door de staat "Israël" die een democratie is voor zijn joodse staatsburgers die er de meerderheid van de bevolking uitmaken. Niet-joden, de overgrote meerderheid van de oorspronkelijke bevolking, zijn er echter derderangsburgers, gekoloniseerde onderworpenen, zowel in de gebieden van 1948 als in de gebieden die in 1967 veroverd werden door de zionistische milities. Volgens Somers hebben de Palestijnen dus niet het recht om in opstand te komen tegen de zionistische "democratie". Maar Belgische joden kunnen blijkbaar wel zonder probleem dienst nemen in het leger van de staat "Israël". Volgens Somers ligt het verschil er in dat "professionele militairen, die worden opgeleid en de internationale rechtsregels kennen, naar de strijd worden gestuurd. We moeten vermijden dat burgers naar het front trekken en daar de speelbal worden van allerlei krachten. [...] De linkse idealisten die destijds naar Latijns Amerika vertrokken [...] die idealisten werden ook door een propagandamachine misbruikt." (De Standaard, 19/1)

En daar komt de aap uit de mouw. De YPG strijdt niet zomaar tegen ISIS. Als onderdeel van de Koerdische Nationale Bevrijdingsbeweging heeft zij een duidelijk programma voor Koerdistan maar ook voor het hele Midden Oosten. Somers zegt het natuurlijk niet met zoveel woorden maar eigenlijk is zijn stelling dat (linkse) "idealisten" zoals Jitse Akse "misbruikt worden door de propagandamachine" van de Koerdische Nationale Bevrijdingsbeweging om in het Midden-Oosten een basisdemocratisch, antipatriarchaal en seculier bestuursmodel te installeren op basis van autonome etnische en religieuze gemeenschappen. Want blijkbaar zijn de YPG voor de Westerse regimes alleen nuttig als kanonnenvlees tegen ISIS maar blijven de échte bondgenoten Turkije, Saoedi-Arabië, etc. Het Britse, Nederlandse en Belgische regime zitten hier op één lijn. Wellicht ook de reden waarom de Nederlandse overheid het paspoort van Akse afgenomen heeft: om anderen met soortgelijke plannen af te schrikken. Of waarom het Belgische gerecht op dit ogenblik drie vertegenwoordigers van het Koerdisch Nationaal Congres (KNK) vervolgt vanwege hun vreedzame politieke activiteiten, onder het mom dat zij deel uitmaken van de "PKK-nébuleuse".

Voor de V-SB is dit onaanvaardbaar. Daarom eisen wij de stopzetting van alle intimidatiepogingen tegen Koerden en hun sympathisanten, de onvoorwaardelijke vrijlating van Silhan Özçelik en teruggave van de bewegingsvrijheid aan Jitse Akse. Leve de Leeuwen van Rojava!

Leve de militante internationale solidariteit!