De Vlaams-Socialistische Beweging verwerpt het voorstel dat geopperd wordt door Vlaams minister-president Geert Bourgeois om de officiële 11 juli-viering te verhuizen van het Brusselse stadhuis naar de KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg). Vlaanderen zou hiermee een fout signaal geven. Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen (dit is ook zo bepaald door het Vlaams Parlement) en op zijn nationale feestdag moet Vlaanderen dit gegeven beklemtonen.

Door zich terug te plooien op de eigen Vlaams-Brusselse instellingen, zoals de KVS, zou Vlaanderen te kennen geven dat het Brussel niet langer als zijn hoofdstad wil bevestigen.

Ook het voorstel om dit feest te organiseren door (of samen met) de Vlaamse regering, is een slecht idee. Het Vlaams Parlement is hier beter geschikt dan de Vlaamse Regering om als vertegenwoordiger te dienen van alle Vlamingen.